01/10/2019 3:14:00 CH
CTIC - Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế kính chào quý vị tới thăm website của chúng tôi!
Đào tạo và hợp tác quốc tế đóng một vai trò hết sức quan trọng trong thời kỳ hội nhập, là động lực để phát triển bền vững. Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế, đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có chức năng

Đào tạo nguồn nhân lực;

Hợp tác quốc tế và

Nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ


trong lĩnh vực phát triển nguồn nước, thuỷ lợi, thủy điện, môi trường, phòng tránh thiên tai, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan.
 
 
Website của chúng tôi là cánh cửa của ngôi nhà thông tin hân hạnh được chào đón quí vị, giúp chuyển tải, cập nhật các hoạt động về đào tạo ; gắn kết giữa đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế với các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam, các nước trong khu vực và trên thế giới. Website của chúng tôi cũng là cầu nối cho các diễn đàn học thuật và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về thuỷ lợi, thuỷ điện, tài nguyên nước và những mảng khoa học kỹ thuật liên quan của ngành.

Chủng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến, tin tức, thảo luận và sự hợp tác của quý vị.

Xin chân thành cảm ơn!
 
                                                                                                                                                                      Giám đốc                           
  Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế 
                                                                                                                                                                                      TS Dương Quốc Huy 
 

 
    
Tầm nhìn và sứ mệnh

CTIC là tổ chức năng động, đang trên đà phát triển ở Việt Nam và các nước trong khu vực với sứ mệnh trở thành một Trung tâm đào tạo, hợp tác và nghiên cứu khoa học tiên tiến, hiện đại. CTIC có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành nước, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
CTIC