Lễ ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, VNCOLD và Công ty Stucky - Thụy Sỹ

11/05/2017 12:00:00 SA
Ngày 10/5/2017, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Viện Khoa học Thủy lợi lợi Việt Nam, Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) và Công ty Stucky về cải thiện các vấn đề an toàn đập tại Việt Nam.

Tham dự và chứng kiến lễ ký kết, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Về phía Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) GS.TSKH. Phạm Hồng Giang - Chủ tịch Hội; Về phía Công ty Stucky có TS. Stefan Mützenberg - Tổng Giám đốc điều hành.

Ngoài ra, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam còn có đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch Tổng hợp, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo.

 
 
 
 
 
 
 

Tại buổi lễ, các bên đã trao đổi và ký kết thỏa thuận hợp tác cam kết chung trong việc cải thiện các vấn đề an toàn đập tại Việt Nam bao gồm:

Thứ nhất, xác định các giải pháp phù hợp nhất trong quản lý an toàn đập phù hợp với tình hình Việt Nam dựa trên luật pháp và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn đập theo Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn Thụy sỹ và kinh nghiệm của Stucky.

Thứ hai, Hợp tác chặt chẽ với Viện và VNCOLD để thúc đẩy và thực hiện kế hoạch quản lý an toàn đập ở Việt Nam.

Thứ ba, Phát triển năng lực của các kỹ sư và kỹ thuật viên về an toàn đập và đào tạo cho các chuyên gia Việt Nam để đáp ứng nhu cầu dài hạn đối với việc quản lý an toàn đập ở Việt Nam.

Thứ tư, Thông qua các dự án thí điểm, chứng minh nhu cầu và lợi ích của việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn đập và quản lý hồ chứa do đó cung cấp những kinh nghiệm cụ thể nhằm nâng cao quản lý an toàn đập ở Việt Nam.

 
Theo www.vawr.org.vn

Các tin khác

123456