Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối năm 2017 và bàn giao khối trưởng năm 2018 - Khối thi đua số 2

16/11/2017 11:45:00 SA
Ngày 15/11/2017, Khối Thi đua số 2 - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối năm 2017 và bàn giao khối trưởng năm 2018.

Tham dự Hội nghị tổng kết, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có Phó Giám đốc Viện - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong; TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính - Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng, Ông Nguyễn Thái Hưng - Phó trưởng Ban Tổ chức, Hành chính, Ông Vũ Văn Hài - Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp, Ông Trương Quý Sáng - Ủy viên - Thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng Viện.

Về phía Khối thi đua có PGS.TS. Lương Văn Thanh - Q. Viện trưởng Viện Kỹ thuật Biển - Đơn vị trưởng khối năm 2017, đại diện lãnh đạo các đơn vị Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên, Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi, Trung tâm Tư vấn và Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân.

Ngoài ra còn có đông đủ các cán bộ là Trưởng, Phó phòng Tổ chức, Hành chính và cán bộ theo dõi công tác thi đua khen thưởng của 07 đơn vị trong Khối.

 

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Lương Văn Thanh - Q. Viện trưởng Viện Kỹ thuật Biển báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối năm 2017. Theo đó, qua việc thực hiện giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, phong trào thi đua của Khối đã được phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2017, với nhiệm vụ được giao Trưởng Khối thi đua số 2 đã có nhiều cố gắng trong việc đôn đốc, động viên các thành viên trong Khối thực hiện tốt công tác thi đua, đồng thời triển khai kịp thời việc đăng ký, cụ thể hóa nội dung chỉ tiêu thi đua; Ban hành các văn bản chỉ đạo về hoạt động, kiểm tra, chấm điểm và bình xét thi đua theo đúng quy chế của Khối. Từ đó các đơn vị thành viên trong Khối đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua trong toàn Khối, kết quả đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực cụ thể như (1) Nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn; thực hiện các chỉ tiêu về văn hoá - xã hội; (2) Thực hiện công tác tài chính, bảo hộ lao động; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tin học hoá hành chính, chế độ thông tin báo cáo, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; (3) Chấp hành chủ trương, Chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn thể chính trị vững mạnh, Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; (4) Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

 

 Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu cho phương hướng công tác thi đua khối năm 2018 đó là Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, trong đó cần chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng công tác; Tiếp tục hoàn chỉnh  quy chế hoạt động và các tiêu chí thi đua - khen thưởng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua của Khối ngày càng đổi mới thiết thực; Duy trì việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thành viên trong Khối về công tác thi đua, khen thưởng theo định kỳ 06 tháng và cuối năm, để kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời góp ý để khắc phục những mặt hạn chế nơi chưa làm tốt, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối cùng phát triển, thiết thực và đạt hiệu quả….

 

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết, Phó Giám đốc Viện - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong đã biểu dương các kết quả đạt được của Khối các Viện trực thuộc Khối thi đua số 2 năm 2017,  cũng như đánh giá cao sự đoàn kết giữa các đơn vị trong Khối và vai trò của Đơn vị trưởng khối năm 2017. Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cho rằng, sang nhiệm kỳ tiếp theo cần phải đổi mới hơn nữa công tác thi đua, các công tác cần đi vào thực chất…

 

 

 

Tiếp theo đó, dưới sự chứng kiến của Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện, lễ bàn giao trưởng Khối đã diễn ra. Theo đó, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi là đơn vị trưởng Khối tiếp theo và thay mặt cho đơn vị Trưởng Khối Ông. Nguyễn Quốc Hiệp - Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi đã tổ chức phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối.

 
Theo www.vawr.org.vn

Các tin khác

12345678