Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển - FMCR và những kỳ vọng

25/12/2019 9:24:00 SA

DỰ ÁN DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA NGÀNH LÂM NGHIỆP VÀ TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU VÙNG VEN BIỂN – FMCR: NHỮNG KỲ VỌNG

 

TT ĐT&HTQT

 

Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ giá trị rừng ngập mặn và rừng trên cát trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai là rất lớn. Các nghiên cứu đã xác định rõ giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn trong việc cung cấp thực phẩm, vật liệu xây dựng, nhiên liệu, tạo thu nhập cho các hộ gia đình và các loại hình sử dụng khác, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho bảo vệ đê biển và các công trình ven biển. Các giá trị về dịch vụ của hệ sinh thái bao gồm, cung cấp nơi sống, sinh sản, và kiếm ăn cho khoảng 75% các loài cá thương mại, tàng trữ khí nhà kính CO2; bảo vệ bờ biển chống bão, gió; cố định, hạn chế xói lở, lấn biển; hạn chế lũ, sự lan truyền nước biển, sóng biển và sâu trong nội đồng; cố định dưỡng chất và cải thiện chất lượng nước; bảo vệ các hệ sinh thái liên quan đến các hệ sinh thái biển thông qua các quá trình làm sạch nước ở ven biển. Các giá trị cung cấp sản phẩm như cung cấp gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ, dược liệu; cung cấp tài nguyên thực vật, động vật. Các giá trị khác như bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ con người và các di sản văn hóa; bảo tồn các quá trình sinh thái, địa mạo ở vùng ven biển [1].


Như vậy, có thể thấy rằng rừng ngập mặn và rừng trồng trên cát có ý nghĩa rất to lớn trong việc phòng hộ, bảo vệ và cải tạo môi trường vùng ven biển. Bảo vệ bờ biển, đặc biệt góp tạo môi trường canh tác thủy sản và nông nghiệp thuận lợi. Duy trì và tăng năng suất, sản lượng canh tách thủy sản và nông nghiệp. Tăng thu nhập cho người dân. Nâng cao tính chống chịu của vùng ven biển trước các rủi ro do thiên tai, nước biển dâng. Bảo vệ và phát triển rừng ven biển là giải pháp hữu hiệu nhất để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chính vì vậy, được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới (WB), Chính phủ Việt Nam thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được khoản tài trợ tín dụng sô 6079-VN để thực hiện Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR).

Khởi động dự án FMCR: Trồng mới 9.000ha rừng phòng hộ ven biển
(Ảnh: Dân Việt) 

Dự án có tổng kinh phí 195 triệu USD, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới 150 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 45 triệu USD. Địa bàn thực hiện dự án trải dài trên 257 xã của 47 huyện thuộc 8 tỉnh, thành phố ven biển Bắc Bộ (Quảng Ninh, Hải Phòng) và Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị), với sự tham gia, hưởng lợi của 900 cộng đồng (tương đương khoảng 27.000 hộ gia đình). Mục tiêu chính của dự án là nhằm trồng mới 9.000ha rừng phòng hộ ven biển (ngập mặn và trên cạn); phục hồi 10.000ha rừng phòng hộ ven biển; bảo vệ rừng ven biển bền vững thông qua hình thức giao 50.000ha rừng cho nhóm hộ/cộng đồng quản lý lâu dài theo cơ chế đồng chia sẻ lợi ích [2].

Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Dự án) có ba hợp phần kỹ thuật, thêm vào một hợp phần thứ tư về quản lý dự án, giám sát và đánh giá. Hợp phần 1 tập trung vào hiện đại hóa các biện pháp kỹ thuật và phương pháp được sử dụng để lập kế hoạch, cung cấp cây giống và tài trợ cho việc quản lý và trồng rừng phòng hộ ven biển. Hợp phần 2 thông qua một cách tiếp cận toàn diện để liên kết các can thiệp vật lý, sinh lý và quản lý để quản lý và trồng rừng ngập mặn và rừng trên đất cát. Hợp phần 3 tập trung vào việc làm tăng lợi ích kinh tế bắt nguồn từ các khu rừng ven biển được bảo vệ tốt, với mục đích làm giảm áp lực để chuyển đổi các hệ thống tự nhiên này. Hợp phần 4 phục vụ quản lý dự án và giám sát, đánh giá.

Kỳ vọng Dự án sẽ khắc phục ba yếu tố trung tâm để khôi phục thành công rừng ven biển cả trong và sau thời gian thực hiện dự án sẽ: (i) tạo điều kiện để duy trì các yếu tố đầu vào cần thiết và tài chính để phục hồi rừng ven biển có thể giúp giảm sự tiếp xúc với sóng do bão và nước biển dâng, (ii) các thực hành và công trình lâm sinh cần mở rộng và quản lý rừng ven biển và làm tăng tỷ lệ sống của rừng, và (iii) cải thiện các cơ sở kinh tế để bảo vệ và duy trì rừng ven biển.

Chú thích:

[2]  https://quangninh.gov.vn/pInChiTiet.aspx?nid=88425

 

 

CTIC

Các tin khác

12345678