Lễ công bố quyết định của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về công tác cán bộ

02/10/2019 12:00:00 SA
Ngày 1/10/2019, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về công tác cán bộ của Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

Tham dự buổi lễ công bố có PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy Giám đốc Viện; GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện; PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; lãnh đạo các Ban chức năng; lãnh đạo và toàn thể cán bộ Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế.

            Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Hành chính PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh đã công bố Quyết định số 566/QĐ-VKHTLVN ngày 30/9/2019 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc Ông Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc thôi kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kể từ ngày 01/10/2019 và Quyết định số 568/QĐ-VKHTLVN ngày 30/9/2019 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Dương Quốc Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế trực thuộc Viện Koa học Thủy lợi Việt Nam giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm Ông Dương Quốc Huy là 05 năm, kể từ ngày 01/10/2019.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

Trưởng Ban Tổ chức Hành chính PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh công bố Quyết định tại buổi lễ

 

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vì những cống hiến, đóng góp của đồng chí trong suốt thời gian kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

 

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí TS. Dương Quốc Huy - Tân Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

 

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt phát biểu tại buổi lễ

 

Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong phát biểu tại buổi lễ

 

Tân Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế TS. Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi lễ

 

  
 
Theo www.vawr.org.vn

Các tin khác

12345678