Mô hình tổ chức quản lý và vận hành thủy lợi trong sản xuất lúa theo hướng tăng trưởng xanh được thực hiện tại xã Tân Hương (Ninh Giang)

17/12/2020 11:43:00 SA
Ngày 15.12, tại TP Hải Dương, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết dự án "Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, ít phát khí thải nhà kính"

 Hội thảo tổng kết dự án "Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, ít phát khí thải nhà kính"
Ngày 15.12, tại TP Hải Dương, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết dự án "Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, ít phát khí thải nhà kính". 
   
Xây dựng mô hình tổ chức quản lý và vận hành thủy lợi trong sản xuất lúa theo hướng tăng trưởng xanh thực hiện tại xã Tân Hương (Ninh Giang) là 1 trong 4 hợp phần của dự án. Dự án đã xây dựng các mô hình: quản lý tưới theo phương thức thâm canh cải tiến, canh tác lúa theo hướng sinh thái bền vững, bón phân cân đối cho lúa, thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật... Các mô hình của dự án đã giúp giảm công chăm sóc, giảm lượng giống, phân bón, thuốc trừ sâu so với canh tác truyền thống. Nông dân có thêm kiến thức về sản xuất nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu...
Dự án nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh của Chính phủ do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam làm chủ đầu tư.
 
HN
http://m.baohaiduong.vn/nong-nghiep/san-xuat-nong-nghiep-sach-ung-dung-cong-nghe-xanh-154402

Các tin khác

12345678