Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện NCS. Dương Quốc Huy

Ngày 10/8/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho ...

Tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài “Giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới” thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 5/5/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia ...

Hội thảo khoa học góp ý kiến cho luận án tiến sĩ của NCS Dương Quốc Huy

Ngày 3/3/2017, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học góp ý kiến cho luận án tiến sỹ “Nghiên cứu lũ cực ...

TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI “Nghiên cứu phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới” (Thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015)

Ngày 31 tháng 10 năm 2016,lúc 14h30, tại phòng họp tầng 2, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt ...

Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia cho dự án “Tư vấn kỹ thuật về mô hình thủy văn/thủy lực lưu vực sông Rào Cái và mô hình thoát nước thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh”

Ngày 05/07/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia cho dự án “Tư vấn kỹ thuật về mô ...

Hội nghị Sơ kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển ...

HỘI THẢO KHOA HỌC “Nghiên cứu phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng 12 tháng 3 năm 2016, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học ...

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài "“Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý rủi ro thiên tai lũ cho các lưu vực sông miền Trung”

Ngày 14/01/2016, Văn phòng Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước đã tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài "“Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý rủi ro thiên tai lũ cho các lưu vực sông miền Trung”

Ngày 17/10/2015, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài ...

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài "“Nghiên cứu các giải pháp huy động vốn xã hội cho phát triển ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ xây dưng nông thôn mới”

Ngày 11/10/2015, Văn phòng Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đã tổ chức họp Hội đồng khoa học công ...

12