Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài "“Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý rủi ro thiên tai lũ cho các lưu vực sông miền Trung”

18/10/2015 3:54:00 CH
Ngày 17/10/2015, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý rủi ro thiên tai lũ cho các lưu vực sông miền Trung” thuộc Chương trình KH&CN cấp nhà nước KC 08/11-15 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên” do Ths.Dương Quốc Huy (Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) làm chủ nhiệm

  

Tham dự buổi họp có TS Tô Văn Trường – Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học công nghệ cấp nhà nước KC 08/11-15, PGS.TS Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Hội đồng nghiệm thu đề tài do PGS.TS Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm Chủ tịch.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý rủi ro lũ cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và áp dụng cho các lưu vực sông Miền Trung khác.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những kết quả đạt được mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra nhiều hơn, diễn biến phức tạp hơn trên khắp cả nước, điển hình là bão và lũ lụt. Cụ thể là: nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài nghiêm túc, công phu, các phát hiện và kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thiên tai ở nước ta ngày càng nhiều và phức tạp hơn, đặc biệt là khu vực miền Trung. Phương pháp được sử dụng trong đề tài kết hợp giữa các phương pháp truyền thống và hiện đại là phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ các nội dung nghiên cứu của đề tài và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. Các sản phẩm của đề tài đáp ứng các yêu cầu về mặt khoa học và hình thức theo quy định. Đề tài đã xuất bản 04 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và 03 bài báo trên các Kỷ yếu hội thảo quốc tế. Bên cạnh đó, việc tổ chức 03 hội thảo mở rộng trong quá trình triển khai đã đóng góp vào việc hoàn thiện bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định và bước đầu chuyển giao áp dụng cho địa phương.

            Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua với 100% số phiếu. Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu các góp ý của hội đồng để tăng giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài cũng như chuẩn bị các thủ tục nghiệm thu cấp Nhà nước theo quy định, đồng thời đề nghị chủ nhiệm và các thành đề tài tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu trong thời gian tới nhằm triển khai, cụ thể hóa các kiến nghị, giải pháp vào thực tiễn xây dựng nông thôn mới.

  Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

  

                              PGS.TS Trần Đình Hòa – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị 
 
                                           TS Hoàng Thanh Tùng – Đọc ý kiến phản biện 
 
 
                                                     Hội đồng thảo luận và góp ý cho đề tài 
 
                                                      Hội đồng thảo luận và góp ý cho đề tài 
CTIC

Các tin khác

12