Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài "“Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý rủi ro thiên tai lũ cho các lưu vực sông miền Trung”

15/01/2016 4:31:00 CH
Ngày 14/01/2016, Văn phòng Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước đã tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý rủi ro thiên tai lũ cho các lưu vực sông miền Trung” thuộc Chương trình KH&CN cấp nhà nước KC 08/11-15 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên” do Ths.Dương Quốc Huy (Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) làm chủ nhiệm.
         Tham dự buổi họp có bà Ngô Thu Hà, bà Vũ Thị Hồng Nghĩa – đại diện Bộ Khoa học và công nghệ, PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học công nghệ cấp nhà nước KC 08/11-15, GS.TS Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Hội đồng nghiệm thu đề tài do GS.TS Trần Thục – Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn
      Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý rủi ro lũ cho lưu vực sông Vu Gia-ThuBồn và áp dụng cho các lưu vực sông Miền Trung khác.
         Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những kết quả đạt được mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. Cụ thể là: nhóm nghiên cứu đã xây dựng được bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý rủi ro lũ lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn; bộ công cụ đáp ứng được yêu cầu khoa học và thực tiễn để có thể triển khai áp dụng cho các lưu vực sông khác ở miền Trung. Phương pháp được sử dụng trong đề tài gồm 5 phương pháp kết hợp giữa các phương pháp truyền thống và hiện đại là phù hợp và cần thiết cho nội dung nghiên cứu của đề tài, đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ các nội dung nghiên cứu của đề tài và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. Các sản phẩm của đề tài đáp ứng các yêu cầu về mặt khoa học và hình thức theo quy định. Đề tài đã xuất bản 04 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và 03 bài báo trên các Kỷ yếu hội thảo quốc tế. Bên cạnh đó, việc tổ chức 03 hội thảo mở rộng trong quá trình triển khai đã đóng góp vào việc hoàn thiện bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định và bước đầu chuyển giao áp dụng cho địa phương.

            Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua với 100% số phiếu. Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu các góp ý của hội đồng để tăng giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài cũng như chuẩn bị các thủ tục nghiệm thu theo quy định, đồng thời đề nghị chủ nhiệm và các thành viên đề tài tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu trong thời gian tới nhằm triển khai, cụ thể hóa các kiến nghị, giải pháp vào thực tiễn trong vấn đề quản lý rủi ro thiên tai ở nước ta.

   Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:
 
 
GS.TS Trần Thục - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị
 
 
ThS Dương Quốc Huy- Chủ nhiệm Đề tài trình bày tóm tắt kết quả Đề tài
 
 
PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh đọc ý kiến phản biện
 
 
Hội đồng thảo luận và góp ý cho Đề tài
CTIC

Các tin khác

12