TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI “Nghiên cứu phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới” (Thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015)

01/11/2016 11:26:00 SA
Ngày 31 tháng 10 năm 2016,lúc 14h30, tại phòng họp tầng 2, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới” thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 do TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế làm chủ nhiệm.

Dự buổi nghiệm thu, về phía Lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Văn phòng Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới có GS.TS Trần Đình Hòa, Phó Giám đốc kiêm Chánh văn phòng Chương trình.

Về phía các đơn vị chức năng trực thuộc Viện có TS. Nguyễn Thanh Bằng, Trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp; ThS. Vũ Văn Hài, Phó trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp.

Về phía Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế có ThS. Dương Quốc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm, ThS Nguyễn Quỳnh Sơn, Trưởng phòng Tổng hợp, cán bộ của Trung tâm và các thành viên trong nhóm nghiên cứu.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở của đề tài do GS.TS Nguyễn Đình Tấn (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) làm chủ tịch, các phản biện: PGS. TS Nguyễn Kim Hoa (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) và TS Trương Xuân Trường (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), các ủy viên là nhà khoa học từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Trường đại học Công đoàn, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

 

(Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở của đề tài - Ảnh: Anh Tuấn)

Hội đồng nghe TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết trình bày quá trình triển khai nghiên cứu, các kết quả và các sản phẩm của đề tài.

 

 

(TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết trình bày kết quả nghiên cứu - Ảnh: Anh Tuấn)

 Nhận xét của các thành viên viên hội đồng đều đánh giá cao nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu với rất nhiều nội dung và sản phẩm nhưng chỉ thực hiện trong thời gian 12 tháng của nhóm nghiên cứu. Những kết quả và những khuyến nghị của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm đã đăng ký gồm: báo cáo đánh giá thực trạng, báo cáo khuyến nghị chính sách, báo cáo tổng kết, tóm tắt và 03 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã bỏ phiếu thông qua và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, tham khảo các ý kiến của hội đồng để hoàn thiện các sản phẩm cũng như chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ nghiệm thu cấp nhà nước theo quy định.

Hội đồng kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

CTIC


Các tin khác

123