Tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài “Giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới” thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới

08/05/2017 4:02:00 CH
Ngày 5/5/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 do TS.Nguyễn Thị Ánh Tuyết làm chủ nhiệm.

Đề tài do Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế (thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) chủ trì. Tên đề tài “Giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới” (thời gian thực hiện : 2015-2016).

Đến dự buổi nghiệm thu, về phía cơ quan quản lý khoa học của Bộ NN&PTNT có PGS.TS Đinh Vũ Thanh- Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT.

Về phía chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới có GS.TS Nguyễn Tuấn Anh – Chủ nhiệm Văn phòng; PGS.TSKH Bùi Quang Dũng – Cố vấn trong lĩnh vực thể chế chính sách và các cán bộ của Văn phòng Chương trình.

Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia do GS.TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm Chủ tịch cùng các nhà quản lý, chuyên gia từ các cơ quan: Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Văn phòng Điều phối Trung ương về xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ NN&PTNT.

 

     TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả đề tài nghiên cứu

Sau khi nghe TS.Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng lần lượt cho ý kiến nhận xét.

Các ý kiến trong hội đồng đều đánh giá cao nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu trong điều kiện thời gian thực hiện chỉ có 01 năm, trong khi phạm vi về nội dung nghiên cứu lớn, phạm vi không gian rộng (07 vùng kinh tế sinh thái). Đặc biệt, kết quả và sản phẩm nghiên cứu được Văn phòng điều phối Trung ương về xây dựng nông thôn mới và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam – là 02 cơ quan trực tiếp sử dụng kết quả nghiên cứu đánh giá cao về tính thực tiễn và những đóng góp mà kết quả nghiên cứu có được. Và, mong muốn rằng, nhóm nghiên cứu cân nhắc tiếp thu những ý kiến đóng góp hoàn thiện các sản phẩm để đưa vào sử dụng, cũng như làm tài liệu tham khảo cho công tác quản lý, hoạch định chính sách của các cơ quan nói trên trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo các lĩnh vực được phân công.

 

GS.TS Lê Hữu Nghĩa – Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài

 

 PGS.TS Mai Quỳnh Nam – Nguyên Viện trưởng, Viện nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 

TS. Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 

Đại diện Văn phòng CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Các sản phẩm của đề tài cũng được Hội đồng đánh giá cao với 04 bài báo đăng trên tạp chí khoa học có uy tín (vượt mức 01 bài so với đăng ký) và 03 bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo quốc tế. Ngoài ra, đề tài đã xây dựng tài liệu hỏi đáp để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn được các thành viên Hội đồng, đại diện các cơ quan sử dụng kết quả nghiên cứu và Ban chủ nhiệm Chương trình đánh giá cao về tính thực tiễn.

 

GS.TS Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới phát biểu ý kiến

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu được 100% các thành viên bỏ phiếu thông qua và đề nghị nhóm nghiên cứu cân nhắc hoàn thiện theo các góp ý để sớm chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu đến các cơ quan có liên quan cũng như hoàn thành các thủ tục về quản lý khoa học.

CTIC

Các tin khác

123