THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Chương trình đào tạo Thạc sĩ quốc tế chuyên ngành “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước” (IWRM-SEA) và “Quản lý tài nguyên thiên ...

Lễ khai giảng Chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết Việt Nam - CHLB Đức 2017 (Khóa học Thứ 8)

Ngày 13/9/2017, tại Hà Nội, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (VAWR) phối hợp với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CỦA CHLB ĐỨC

Chuyên ngành: "Quản lý tổng hợp tài nguyên Nước" (IWRM-SEA) cho Việt Nam và các nước Đông Nam Á - với 01 học kỳ học tại

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vinh dự có 01 Tân GS và 04 Tân PGS năm 2016

Sáng ngày 5/11/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức Lễ Công bố ...

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2017-2018

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không ...

Lễ khai giảng khóa đào tạo thạc sỹ liên kết Việt Nam - CHLB Đức 2016 (Khóa học Thứ 7)

Ngày 12/9/2016, tại Hà Nội, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (VAWR) và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Cologne, CHLB Đức ...

Lễ trao bằng khóa đào tạo thạc sỹ TERMA-VN 2013

Ngày 15/6/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức lễ trao bằng khóa đào tạo thạc sỹ Quản lý Công nghệ và Tài ...

Khai giảng khóa đào tạo tiếng Anh đầu tiên theo đề án “Nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ Viện KHTLVN”

Ngày 14/12/2015, Trung tâm Đào tạo và HTQT đã khai giảng khóa đào tạo tiếng Anh đầu tiên theo đề án “Nâng cao trình độ ...

Khai giảng khóa học về ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát đường bờ vùng ven biển và cửa sông

Ngày 14/9/2015, với sự tài trợ của JAXA và Cơ quan viễn thám của Nhật Bản, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức khai ...

123