GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN – HUYỆN LƯƠNG TÀI – TỈNH BẮC NINH

Mô hình chăn nuôi với qui mô trang trại đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho địa phương và giải quyết được công ăn việc ...

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ ĐÚC ĐỒNG ĐẠI BÁI – HUYỆN GIA BÌNH – TỈNH BẮC NINH

Các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống đã góp phần lớn vào việc nâng cao đời sống kinh tế xã hội cho nhân dân trong vùng ...

Trên công trình xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố (Nghệ An): Cuộc chạy đua trước mùa xuân

Nhà máy Thủy điện Khe Bố được xây dựng trên sông Cả thuộc xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh ...

Hệ thống các công trình thủy lợi

Hệ thống các công trình thủy lợi (CTTL) của Việt Nam hiện mới phát huy được khoảng 55-65% so với năng lực thiết kế; nhiều công ...