GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN – HUYỆN LƯƠNG TÀI – TỈNH BẮC NINH

12/10/2011 10:32:00 SA
TS. Nguyễn Tùng Phong và Nhóm công tác
 
      Mô hình chăn nuôi với qui mô trang trại đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho địa phương và giải quyết được công ăn việc làm cho nhiều nhân công tại chỗ. Tuy nhiên, việc xả nước thải chăn nuôi ra ngoài môi trường không thông qua xử lý đã gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến các ngành nghề khác. Việc tìm ra giải pháp phù hợp để xử lý nước thải sau chăn nuôi trước khi xả ra môi trường là hết sức cần thiết cho sự phát triển bền vững của mô hình này.
 
1.      Giới thiệu.
      Trang trại chăn nuôi lợn của ông Chất nằm tại Thị trấn Thứa – huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích khoảng 6ha với qui mô chăn nuôi như sau:

            Nuôi lợn: 3 khu với qui mô 3,600 con/vụ x 2vụ/năm

            Nuôi cá: 4ha mặt nước nuôi cá

2.      Hiện trạng sản xuất.
      Với qui mô thiết kế là 3,600 con lợn / vụ x 2 vụ/năm nhưng hiện tại trang trại mới tiến hành chăn nuôi với qui mô 2,400 con /vụ x 2vụ/năm. Thu nhập từ công việc chăn nuôi khoảng 14 tỷ VND.
 
 
 
3.      Hiện trạng nước thải
      Nước thải chăn nuôi lợn của trạng trại vào khoảng 200m3/ngày dùng để tắm, rửa chuồng và cho lợn uống. Nguồn nước dùng cho chăn nuôi lấy từ kênh thủy lợi của hệ thống thủy nông Nam Đuống. Sau khi sử dụng cho chăn nuôi được xả ra ao bèo trong trang trại trước khi xả ra kênh tưới. Do vậy, nước thái chăn nuôi không được xử lý quay trở lại kênh tưới gây ô nhiễm nguồn nước tưới, ảnh hưởng đến các mục đích sử dụng khác
 
   
 
4.      Giải pháp

      Do việc xây dựng các bể biogas không đảm nhiệm được việc xử lý nước thải chăn nuôi. Do vậy sau chuyến công tác giới thiệu công nghệ DEWATS tại trang trại ngày 6/6/2009 của CTIC/VAWR, ông Chất – chủ trang trại đã đề nghị phía CTIC giúp đỡ trang trại trong việc thiết kế công trình xử lý DEWATS để xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường. Việc khảo sát, thiết kế công trình DEWATS cho trang trại lợn đang được thực hiện bởi nhóm cán bộ dự án của CTIC.

 

Các tin khác